Gaja 2
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Gaja 2
mgr inż. Joanna Frąckowiak - Wołoszyn
Joanna Frąckowiak-Wołoszyn - właściciel firmy Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego GAJA 2 zajmuje się problematyką wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw od roku 1989, początkowo poprzez współpracę na umowę-zlecenie, od roku 1990 do 2003 jako wspólnik w spółce cywilnej Przedsiębiorstwo Consultingowo-Handlowe GAJA, a od roku 2003 do chwili obecnej poprzez własną działalność gospodarczą pn. Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Gaja 2.

Od roku 2000 do chwili obecnej zajmuje się prowadzeniem praktyk dla kandydatów dla rzeczoznawców majątkowych. Obecnie jest również wspólnikiem w spółce cywilnej ACBJ - Profesjonalni Doradcy Biznesu.

Joanna Frąckowiak-Wołoszyn ukończyła studia wyższe z tytułem magister inżynier. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej z zakresu ochrony środowiska oraz z zakresu wyceny nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości i firm (szczegóły w zakładce referencje). Oprócz wyceny zajmuje się opracowywaniem prognoz skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, współpracując w tym z pracowniami urbanistyczno-architektonicznymi oraz urzędami miast i gmin. W swojej działalności zawodowej współpracowała z firmami doradczymi (m.in. WS Atkins Polska, KGHM, Zespół Doradczy Dr R. Kuszłeyko). Posiada również doświadczenia w przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku oraz due dilligence. Zajmuje się analizą rynku nieruchomości. Na stałe współpracuje z kilkoma kancelariami rzeczoznawców majątkowych, firmami zajmującymi się audytem energetycznym oraz wykonywaniem inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynków, firmami zajmującymi się doradztwem finansowym, inwestycyjnym, księgowym, prawnym i podatkowym. Posiada do dyspozycji zespół wysoko wykwalifikowanych współpracowników.
Copyright © 2010-2016 Serwis komputerowy PC Pomoc